, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.337b.
Bewoners

Klik op de plaatjes voor vergroting.


Van de familie Eygenraam staat op het internet de Parenteel van Pouwel Eijgenraam beginnend  in 1580 (www.eijgenraam.net)
De uit het huwelijk van Abram Eijgenraam en Maartje Makkus geboren zoon Frans Eijgenraam trouwt 14 oktober 1846 te Delft met Geertje van Kampen.
Uit dit huwelijk als tweede kind Simon Eijgenraam, geb. 20-8-1849 te Delft, overleden 19 december 1921 te ’s-Gravenhage, van beroep warmoezier.
Hij trouwt 1 met Theodora Schaller, geb. 24-12-1849 te Delft, overl. 10 juni 1894 te Delft. Hij trouwt 2 op 28-12-1894 te Delft met Maria Willemina van Lee.
Zij is blijkens de geboorteakte een dochter van Johannes van Lee en Hendrika Maria van Lutterveld. (Dit echtpaar heeft op deGasthuislaan nr 193 te Delft gewoond)
Volgens de familieoverlevering zou zij echter een bastaarddochter van koning Willem III zijn. Deze kreeg o.a. als taak het beschermheerschap van de Koninklijke Academie voor de opleiding van Civiele Ingenieurs. Hij vatte deze taak grondig op en bezocht Delft iedere week. Hij woonde colleges bij, bezocht hoogleraren en onderhield ook contacten met studenten. Hij zou in contact zijn gekomen met Hendrika Maria toen deze een keer haar broer, die tuinman was in de Koninklijke tuinen zijn brood, dat hij vergeten was, kwam brengen.Het echtpaar van Lee – van Lutterveld kreeg 11 kinderen:
 1. Johannes van Lee, geb. Delft, 14-4-1855 (geb. akte 227)
  Overl. Delft, 15-7-1855 (overl. akte 362)
 2. Theodora Willemina Christina van Lee, geb. Delft, 18-6-1856 (geb. akte 335)
  (Geh. met Cornelis Pieter Baas.)

  Overl. Delft, 1-4-1875 (overl. akte 224)
 3. Johanna Hendrika Maria van Lee, geb. Delft, 14-8-1858 (geb. akte 450)
  (Gehuwd met Johan Carl Julius Gräfe (huw. Akte 226)

  Overl. Zaandam 13-11 1950.
 4. Maria Willemina van Lee, geb. Delft 20-3-1860 (geb. akte 161)
  Overl. Delft 24-3-1860 (overl. akte 159)
 5. Willemina Everdina van Leen, geb. Delft 22-5-1861 (geb. akte 333)
  Overl. Delft 31-3-1883 (overl. akte 57)
 6. Johannes van Lee, geb. Delft 6-4-1863 (geb. akte 241)
  Overl. Delft 5-1-1865 (overl. akte 13)
 7. Arie Adrianus van Lee, geb. Delft 11-12-1864 (geb. akte 760)
  Overl. Delft 26-1-1866 (overl. akte 68)
 8. Hendrika Maria van Lee, geb. Delft 3-4-1866
  Overl. Delft 21-4-1885 (overl. akte 310)
 9. Maria Willemina van Lee, geb. Delft 30-11-1867 (geb. akte 810, zie afschrift)
  (Gehuwd met Simon Fransz. Eygenraam)

  Overl. Den Haag 12-2-1924.
 10. Johanna Catharina van Lee, geb. Delft 15-4-1870 (geb. akte 271)
  Overl. Delft 1-8-1870 (overl. akte 407)
 11. Johannes van Lee, geb. Delft 14-5-1871 (geb. akte 318)
  Overl. Delft 17-5-1871 (overl. akte 513)
De kinderen 3, Johanna Hendrika en 9, Maria Willemina zouden dus dochters van koning Willem III zijn.
Opvallend is – en daarom heb ik dit gezinsoverzicht opgenomen – dat alle andere kinderen uit dit gezin jong tot zeer jong zijn overleden. Volgens de overlevering aan een zenuwziekte.

De afstammelingen van Maria Willemina zouden nog voorwerpen afkomstig van koning Willem III in hun bezit hebben (gehad). Van beide dochters leven nog nakomelingen.
Op onderstaande gevelsteen worden twee kinderen van Simon en Maria Willemina genoemd:
J. en S. Eijgenraam, resp. geb. op 25 okt. 1897 en 24 nov. 1900.
In een oud familiealbum staan naast elkaar twee foto's:
een van koningin Wilhelmina en een van Maria.Volgens verwanten zou ook een tweede dochter een bastaarddochter van koning Willem III zijn, maar dat wordt door de verwanten van Maria bestreden.
Een mooie klus vooor auteur Hanno de Jongh, die reeds over een aantal bastaarden publiceerde.

Johannes van Lee en Hendrika Maria van Lutterveld huwden 7-3-1855 te Delft.


Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 W. Koppenol werkman
1884 - 1889 A. Starrenburg metselaar
1890 - 1894 S. Eijgenraam tuinder
1897 - 1916 S. Eijgenraam tuinder
1920 J.D. Overvoorde
K.A. Rövekamp
warmoezier
kapt.-motordienst
1923 W.K. van Driel adj.-commies 1e kl. gem-secretarie
1924 - 1932 W.K. van Driel
M.J. Schrijvers
J. van Lint

adj.-commies 1e kl. gem-secretarie
bed. woningbeh. centr.

rijksambtenaar

1935 M.J. Schrijvers
J. van Lint
huurophaler
rijksambtenaar
1938 M.J. Schrijvers
J. van Lint
W. Stam
huurophaler
rijksambtenaar
klerk T.H.
1949 E. Geevers
A.G. Gerrebrands
A. van de Ree
T. Kingma
kantoorbediende
timmerman
zonder
onderwijzer
1966 E. Geevers
J.A.M. de Wolf
A. Kievit
 
1969 - 1970 E.J. Geevers
M.J.E. Koningsberger
J.C. van Langevelde
Meurs, A.M.
 
2008 C. v.d. Perk  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
S. Eijgenraam f 3500
1910
S. Eygenraam f 4000
1917 M. van der Vliet
J.D. Overvoorde
f 1100
f 1392


Bouwgeschiedenis

Bouwjaar 1902 (gevelsteen).

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.